Accijns terugvraag

Behoort u tot één van de volgende categorieën ‘professionele gebruikers’, dan kunt u een gedeelte van de betaalde accijnzen op diesel terugvorderen:

  • Goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden, met voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton,
  • Vervoer van personen met voertuigen van categorieën M2 of M3.
  • Taxiondernemingen.

Er wordt geen verschil gemaakt of u over een eigen tankinstallatie beschikt of tankt aan een tankstation. Met een eigen tankinstallatie dient u over een registratiesysteem te beschikken zodat u bij een eventuele controle kan aantonen met welk voertuig u wanneer en hoeveel heeft getankt.

De procedure die u dient te volgen voor de dieselaccijnsteruggave is als volgt:

  • 1 . U dient een vergunning “energieproducten en elektriciteit” aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Dit doet u via dit formulier: Energieproducten en elektriciteit 2011 NL. De handleiding hoe u het formulier invult en waar u het naar dient op te sturen vindt u hier: Verklarende nota 2017 NL. De productcode voor diesel is 22. Neem contact op met ons, we helpen u graag verder.

  • 2. Als u in het bezit bent van het zo verkregen vergunningsnummer, kunt u via het volgende formulier de accijnsteruggave aanvragen:

U moet de aangemaakte aangifte printen,
ondertekenen en per post opsturen naar de Dienst Professionele Diesel.

Het adres is:

Administratie der Douane en Accijnzen Dienst
Professionele Diesel
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 3201
1000 Brussel

Voor Belgische bedrijven is er ook een online-applicatie beschikbaar voor de accijnsteruggave:

De terug te vorderen accijnzen bedragen:

Periode vanaf

Bedrag

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de Centrale Administratie van Douane en Accijnzen, dienst Accijnsprocedures.

North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Brussel